ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Περιφερειακή Ενότητα

(Regional Unit)

Περιοχή  Παραγωγής

(Production Area)

Γεωγραφικά Όρια

(Geographical Boundaries)

Είδη

(Species)

Κατηγορία (Classification)

 

ΕΒΡΟΥ

 

Κ2

 

Α.Π.22510/19-12-2016

 

 Π1   40o 50΄ 54.72΄΄Β  25ο 45΄ 19. 39΄΄Α

        Π2   40ο 49΄54.05΄΄ Β  25ο 45΄18.05΄΄Α

Π3   40ο 48΄10.62΄΄Β   25ο 51΄21. 24΄΄Α

 Π4   40ο 50΄ 29. 55΄΄Β  25ο 52΄17. 18΄΄Α

Π5   40ο 50΄34. 68΄΄Β  25ο 51΄35.99΄΄ Α

     Π6   40ο 49΄45.60΄΄Β  25ο 51΄11.60΄΄Α

Π7   40ο 49΄59.20΄΄Β  25ο 50΄ 31. 60΄΄Α

Π8   40ο 50΄46. 96΄΄Β  25ο 50΄57.00΄΄ Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

 

Α.Π. 22557/19.12.2016

 

ΕΒΡΟΥ

 

Κ3

 

Α.Π.22510/19-12-2016

 

 

Π9    40ο 50΄ 48.13΄΄Β  25ο 54΄25. 06΄΄Α

        Π10  40ο 46΄56. 54΄΄Β  25ο 55΄5. 63΄΄ Α

Π11  40ο 46΄30. 06΄΄Β  25ο 56΄22.44΄΄ Α

Π12  40ο48΄41. 18΄΄ Β  25ο 59΄45.47΄΄ Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

 

Α.Π. 22557/19.12.2016

ΡΟΔΟΠΗΣ

Ζ6: ΟΡΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ

 

Α.Π. 4508/26-4-2017

 

Π7   40ο 58΄02.20΄΄ Β  25ο 07΄42.80΄΄Α

Π8   40ο 57΄35.97΄΄ Β  25ο 04΄29.39΄΄Α

Π9   40ο 59΄36.77΄΄ Β  25ο 08΄18.40΄΄Α

Π10  40° 59'37.51"Β     25° 7'24.70"Α

 

Μύδια Β

(Mytilus galloprovincialis)

 

Α.Π. 212/27984/13.02.2020

Κυδώνια B

(Venus verrucosa)

Τελλίνες B

(Donax trunculus)

Αχιβάδες B

(Ruditapes decussates)

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΓΙΑΣΜΑ

Α.Π.04/339/17-1-2017

 

Σημείο Α: φ=40° 51´56.70´´B  λ=24°36´21.75´´A

Σημείο Β: φ=40° 53´39.84´´B  λ=24°34´49.48´´A

Σημείο Γ: φ=40° 53´59.93´´B  λ=24°35´36.32´´A

Σημείο Δ: φ=40° 52´02.38´´B  λ=24°37´23.92´´A

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Α

Α.Π.04/412/18.01.2017

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΒΑΣΟΒΑ

 

Α.Π. 04/14402/13-11-2018

 

Σημείο Α: φ=40°54´48.23´´B  λ=24°33´48.11´´A

Σημείο Β: φ=40°55´21.75´´B  λ=24°33´18.28´´A

Σημείο Γ: φ=40°55´47.70´´B  λ=24°33´59.74´´A

Σημείο Δ: φ=40°55´03.78´´B  λ=24°34´24.04´´A

 

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Α

Α.Π.04/415/18.01.2017

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

Α.Π.04/338/17-1-2017

 

Σημείο Α: φ=40° 51´38.70´´B  λ=24° 38´09.75´´A

Σημείο Β: φ=40° 51´05.70´´B  λ=24° 38´09.75´´A

Σημείο Γ: φ=40° 51´47.70´´B  λ=24° 40´39.76´´A

Σημείο Δ: φ=40° 52´17.70´´B  λ=24° 40´39.75´´A

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Α

Α.Π.04/414/18.01.2017

ΚΑΒΑΛΑΣ

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 

 

Α.Π. 04/341/17-1-2017

 

Σημείο Α: φ=40° 51´48.16´´B  λ=24°19´43.05´´A

Σημείο Β: φ=40° 51´53.23´´B  λ=24°19´48.45´´A

Σημείο Γ: φ=40° 51´40.28´´B  λ=24°20´5.66´´A

Σημείο Δ: φ=40° 51´36.49´´B  λ=24°20´2.25´´A

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Α

Α.Π.04/413/18.01.2017

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιφερειακή Ενότητα

(Regional Unit)

Περιοχή  Παραγωγής

(Production Area)

Γεωγραφικά Όρια

(Geographical Boundaries)

Είδη

(Species)

Κατηγορία (Classification)

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΚΥΜΙΝΑ

 

Α.Π. 249718/7471/06-7-2012

 

 

 

 

 

Σημείο Ι:     40Ο 29,050΄ Β   22Ο 41,950΄Α

Σημείο ΙΙ:    40Ο 31,867΄Β    22Ο 40,900΄Α

Σημείο ΙΙΙ:   40Ο 31,833΄Β    22Ο 41,317΄Α

Σημείο ΙV:   40Ο 30,733΄Β    22Ο 41,500΄Α

Σημείο V:    40Ο 30,677΄Β    22Ο 41,983΄Α

Σημείο VI:   40Ο 30,433΄Β    22Ο 42,283΄Α

Σημείο  VII: 40Ο 30,200΄Β   22Ο 42,650΄Α

Σημείο VIII: 40Ο 29,733΄Β   22Ο 43,017΄Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

Α.Π.196890/4118/29.04.2015

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΧΑΛΑΣΤΡΑ

 

Α.Π .249718/7471/06-7-2012

 

Σημείο  Ι: 40° 30,671'Β   22° 44,856'Α

Σημείο ΙΙ : 40Ο 32,747΄Β  22Ο 44,620΄Α

Σημείο  ΙΙΙ:  40° 33,981'Β  22° 47,959'Α

Σημείο  IV: 40° 32,574'Β  22° 49,297'Α

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

Α.Π.196890/4118/29.04.2015

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΕΠΑΝΩΜΗ

 

Α.Π. 249718/7471/06-7-2012

 

 

Σημείο  Ι:   40° 28,374'Β   22° 50,417'Α

Σημείο  ΙΙ:  40° 27,600'Β   22° 49,167'Α

Σημείο  ΙΙΙ: 40° 22,360'Β   22° 53,296'Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

 

B

Α.Π.196890/4118/29.04.2015

 

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

Γυαλιστερές

(Callista chione)

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ

 

Α.Π. 249718/7471/06-7-2012

 

 

 

Σημείο Ι:   40° 30,067 'Β  22° 49,050’A

Σημείο ΙΙ:  40° 30,250'Β   22° 48,383’A

Σημείο ΙΙΙ:  40° 28,033'Β  22° 48,033'Α

Σημείο  IV: 40° 27,600'Β  22° 49,167'Α

Σημείο  V:  40° 28,374'Β  22° 50,417'Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

Α.Π.196890/4118/29.04.2015

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

Γυαλιστερές

(Callista chione)

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

 

Α.Π. 249718/7471/06-7-2012

 

 

Σημείο Ι:    40° 30,413'Β   22° 54,393'Α

Σημείο ΙΙ:   40° 31,132'Β   22° 54,072'Α

Σημείο ΙΙΙ:   40° 30,633'Β  22° 48,600'Α

Σημείο  IV:  40° 30,250'Β  22° 48,383΄Α

Σημείο  V:   40° 30,067'Β  22° 49,050 Ά

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

Β

Α.Π.196890/4118/29.04.2015

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Γυαλιστερές

(Callista chione)

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΠΕΡΑΙΑ

 

Α.Π. 249718/7471/06-7-2012

 

 

 

Σημείο Ι:    40° 34,260'Β  22° 56,890'Α

Σημείο ΙΙ:   40° 33,623'Β  22° 56,164'Α

Σημείο ΙΙΙ:  40° 32,801'Β  22° 57,408'Α

Σημείο  IV: 40° 31,132'Β  22° 54,072'Α

Σημείο  V:  40° 30,413'Β  22° 54,393'Α

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

Β

Α.Π.196890/4118/29.04.2015

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

 

Α.Π. 249718/7471/06-7-2012

 

 

Σημείο Ι:     40° 35,006'Β  22° 56,143'Α

Σημείο ΙΙ:    40° 35,134'Β  22° 55,345'Α

Σημείο ΙΙΙ:   40° 34,020'Β  22° 55,560'Α

Σημείο  IV:  40° 33,623'Β  22° 56,164'Α

Σημείο  V:   40° 34,260'Β  22° 56,890'Α

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

Β

Α.Π.196890/4118/29.04.2015

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ

 

Α.Π. 249718/7471/06-7-2012

 

 

Σημείο Ι:    40° 33,981'Β    22° 47,959'Α

Σημείο ΙΙ:   40° 32,574'Β    22° 49,297'Α

Σημείο ΙΙΙ:  40° 35,360'Β    22° 53,816'Α

Σημείο  IV:  40Ο 35,730΄Β   22Ο 51,406'Α

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

Β

Α.Π.196890/4118/29.04.2015

 

 

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

ΚΛΕΙΔΙ

 

 

Α.Π. 14798/15-5-2012

 

 

 

 

 

 

 

Σημείο Ι:   40Ο 31΄ 21’’ Φ     22Ο 39’ 06’’Λ

Σημείο ΙΙ:  40Ο 31΄ 52’’ Φ   22Ο 40’ 54’’ Λ

Σημείο ΙΙΙ: 40Ο 31΄ 50’’ Φ   22Ο 41’ 19’’ Λ

Σημείο ΙV: 40Ο 30΄ 47’’ Φ   22Ο 41’ 30’’ Λ

Σημείο V:  40Ο 30΄ 44’’ Φ   22Ο 41’ 57’’ Λ

Σημείο VΙ:  40Ο 30΄ 26’’ Φ  22Ο 42’ 17’’ Λ

Σημείο VΙI: 40Ο 30΄ 12’’ Φ  22Ο 42’ 39’’ Λ

Σημείο VIIΙ: 40Ο 30΄024’’Φ  22Ο 43’ 06’’Λ

Σημείο ΙX:   40Ο 29΄ 44’’ Φ 22Ο 43’ 018’’Λ

Σημείο X:    40Ο 28΄ 07’’ Φ   22Ο 40’ 31’’ Λ

Σημείο XΙ:   40Ο 28΄ 34’’ Φ   22Ο 40’ 13’’ Λ

Σημείο XIΙ:  40Ο 29΄ 22’’ Φ   22Ο 40’ 38’’ Λ

Σημείο XIIΙ: 40Ο 29΄ 42’’ Φ   22Ο 39’ 52’’Λ

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

 

Α.Π. 35242/18.10.2013

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΑΘΕΡΙΔΑΣ-ΑΛΥΚΩN- ΚΙΤΡΟΥΣ

 

Α.Π. 924/22-01-2015

 

Σημείο Ι:   40° 22΄ 320’’Β  22° 38’ 140’’Α

Σημείο ΙΙ:  40° 22΄ 390’’Β  22° 38’ 280’’Α

Σημείο ΙΙΙ: 40° 22΄ 370’’Β  22° 38’ 560’’Α

Σημείο ΙV: 40° 22΄ 310’’Β  22° 39’ 070’’Α

Σημείο V:  40° 22΄ 160’’Β  22° 38’ 580’’Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

 

Α.Π. 924/22-01-2015

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

 

Α.Π. 924/22-01-2015

 

Σημείο Ι:    40° 23΄ 160’’Β  22° 37’ 560’’Α

Σημείο ΙI:   40° 23΄ 280’’Β  22° 37’ 530’’Α

Σημείο ΙII:  40° 23΄ 380’’Β  22° 37’ 450’’Α

Σημείο ΙV:  40° 24΄ 190’’Β  22° 37’ 350’’Α

Σημείο V:   40° 24΄ 360’’Β  22° 37’ 350’’Α

Σημείο VI:  40° 24΄ 410’’Β  22° 37’ 180’’Α

Σημείο VIΙ: 40° 24΄ 220’’Β  22° 36’ 540’’Α

Σημείο VIIΙ: 40° 24΄ 090’’Β 22° 37’ 090’’Α

Σημείο ΙX:   40° 23΄ 540’’Β  22° 37’ 120’’Α

Σημείο X:    40° 23΄ 400’’Β  22° 37’ 180’’Α

Σημείο XΙ:  40° 23΄ 190’’Β  22° 37’ 230’’Α

Σημείο XIΙ: 40° 23΄ 010’’Β  22° 37’ 440’’Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

 

Α.Π. 924/22-01-2015

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΜΕΘΩΝΗΣ

 

Α.Π. 924/22-01-2015

 

Σημείο Ι:   40°25΄ 070’’Β  22° 37’ 370’’Α

Σημείο ΙI:  40°25΄ 380’’Β  22° 37’ 090’’Α

Σημείο IIΙ: 40°26΄ 300’’Β  22° 37’ 070’’Α

Σημείο ΙV: 40°27΄ 220’’Β  22° 36’ 290’’Α

Σημείο V:  40°27 120’’Β   22° 36’ 050’’Α

Σημείο VΙ: 40°27΄ 070’’Β  22° 36’ 140’’Α

Σημείο VIΙ: 40°26΄350’’Β  22° 36’ 350’’Α

Σημείο VIIΙ: 40°25΄ 410’’Β  22°36’ 350’’Α

Σημείο ΙX: 40° 25΄ 320’’Β  22° 36’ 380’’Α

Σημείο X:  40° 25΄ 100’’Β  22° 36’ 470’’Α

Σημείο XΙ:  40° 25΄ 040’’Β  22° 36’ 540’’Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

B

Α.Π. 924/22-01-2015

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΚΑΛΥΒΙΑ-ΒΑΡΙΚΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

 

Α.Π. 924/22-01-2015

 

Σημείο Ι:   40° 09΄ 531’’Β  22° 33’ 272’’Α

Σημείο ΙI:  40° 09΄ 507’’Β  22° 33’ 323’’Α

Σημείο IIΙ: 40° 09΄ 428’’Β  22° 33’ 263’’Α

Σημείο ΙV: 40° 09΄ 452’’Β  22° 33’ 211’’Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

 

Α.Π. 924/22-01-2015

 

ΣΕΡΡΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

 

Α.Π. 2912/20-2-2012

 

 

        Σημείο Ι: 40ο 46,700΄  23ο 49,347΄

        Σημείο ΙΙ:  40ο 46,370΄ 23ο49,660΄

        Σημείο ΙΙΙ: 40ο 45,265΄ 23ο 46,427΄

        Σημείο ΙV: 40ο 45,458΄ 23ο 45,943΄

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Α (Ιούλιο έως Οκτώβριο)

 

Β (Νοέμβριο έως Μάιο )

 

Α.Π.7696/18-6-2020

 

 

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΖΩΝΗ

ΝΟΤΙΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ- ΚΟΛΠΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

Α.Π.337123(9520)/30-06-2020

Σημείο Ι: 40ο 35,485΄  23ο 47,893΄

Σημείο ΙΙ: 40ο 33,571΄  23ο 52,940΄

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Α

 

Α.Π.337123(9520)/30-06-2020

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

Α.Π.337123(9520)/30-06-2020

        Σημείο Ι: 40ο 00,528΄  23ο 33,430΄

        Σημείο ΙΙ:  40ο 00,695΄ 23ο33,541΄

        Σημείο ΙΙΙ: 39ο 59,924΄ 23ο35,703΄

        Σημείο ΙV: 39ο 59,752΄ 23ο 35,624΄

 

Α

Γυαλιστερές

(Callista chione)

 

Α.Π.337123(9520)/30-06-2020

Β

Στρόμπος        (Phyllonotus trunculus)

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Περιφερειακή Ενότητα

(Regional Unit)

Περιοχή  Παραγωγής

(Production Area)

Γεωγραφικά Όρια

(Geographical Boundaries)

Είδη

(Species)

Κατηγορία (Classification)

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΣΑΓΙΑΔΑ

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

(1η Ιουνίου έως και 30 Νοεμβρίου)

Α.Π.12312/12-8-2014

Σημείο 0: χ: 166757.11  ψ: 4396366.17

Σημείο 1: χ: 165654.41  ψ: 4395432.62

Σημείο 2: χ: 166023.50  ψ: 4395005.31

Σημείο 3: χ: 167115.99  ψ: 4395950.10

Σημείο 4: χ: 166757.11  ψ: 4396366.17

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

Α.Π. 162414/5690/

21-10-2019

 

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΜΑΖΩΜΑ

Α.Π.11412/02-10-2014

 

 Σημείο Α: λ=20° 45´ 55΄΄80   φ=39° 02´18΄΄96

 Σημείο Β: λ=20° 46´ 33΄΄10   φ=38° 59´ 07΄΄36

 Σημείο Γ: λ=20° 49´ 08΄΄28    φ=39° 01´ 28΄΄28

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Περιφερειακή Ενότητα

(Regional Unit)

 

Περιοχή  Παραγωγής

(Production Area)

 

Γεωγραφικά Όρια

(Geographical Boundaries)

Είδη

(Species)

 

Κατηγορία (Classification)

 

 

 

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ- ΚΟΥΒΕΛΑ ΑΧΙΝΟΥ

 

Α.Π. Τ.Κ.7876/06-12-2016

 

Σημείο Α: φ=38° 51´ 41,92´´ λ=22ο 36’ 23,50’’

Σημείο Β:φ=38ο 51’ 49,49’’  λ=22ο 35’ 05,68’’

Σημείο Γ: φ=38ο 52’ 11,04’’ λ=22ο 34’ 54,31’’

Σημείο Δ: φ=38ο 53’ 21,74’’ λ=22ο 34’ 51,16’’

Σημείο Ε: φ=38ο 53’ 09,48’’ λ=22ο 36’ 23,67’’

Σημείο Ζ: φ=38ο 52’ 00,45’’ λ=22ο 45’ 30,44’’

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

 

Α.Π.Τ.Κ.7877/06-12-2016

Στρείδια

(Ostrea edulis)

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

 

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ- ΜΩΛΟΣ

 

Α.Π. Τ.Κ.7876/06-12-2016

 

Σημείο Β: φ=38ο 51’ 49,49’’ λ= 22ο 35’ 05,68’’

Σημείο Η: φ=38ο 51’ 06,09’’ λ= 22ο 41’ 47,36’’

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Β

Α.Π.Τ.Κ.7877/06-12-2016

Στρείδια

(Ostrea edulis)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΝΗΜΙΔΑΣ

ΕΠΟΧΙΚΗ

Α.Π. Τ.Κ.7876/06-12-2016

Σημείο Ι:  φ=38ο 50’ 53,00’’   λ=22ο 42’ 11,00’’

Σημείο Κ:  φ=38ο 47’ 26,00’’  λ=22ο 45’ 41,00’’

Σημείο Λ:  φ=38ο 47’ 19,00’’  λ=22ο 45’ 26,00’’

Σημείο Μ: φ=38ο 46’ 59,00’’ λ=22ο 47’ 31,04’’

Σημείο Ν:  φ=38ο 47’ 11,47’’  λ=22ο 47’ 23,55’’

Σημείο Ξ:  φ=38ο 47’ 29,08’’  λ= 22ο 47’ 48,16’’

Σημείο Ο:  φ=38ο 47’ 12,00’’ λ=22ο 48’ 58,80’’

Σημείο Π:  φ=38ο 47’ 6,09’’   λ=22ο 49’ 5,96’’

Σημείο Ρ:  φ=38ο 47’ 23,66’’  λ=22ο 49’ 28,90’’

Σημείο Σ:  φ=38ο 46’ 31,43’’  λ=22ο 50’ 23,46’’

Σημείο Τ:  φ=38ο 46’ 27,00’’  λ=22ο 50’ 15,00’’

 

Γυαλιστερές

(Callista chione)

 

Β

Α.Π.Τ.Κ.7877/06-12-2016

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ

Α.Π. Τ.Κ.7876/06-12-2016

Σημείο Υ:  φ=38ο 52’ 22,22’’ λ=22ο 47’ 05,34’’

Σημείο Φ: φ=38ο 52’45,33’’  λ=22ο 48’ 04,40’’

Σημείο Χ:  φ=38ο 53’ 40,27’’ λ=22ο 50’ 28,84’’

Σημείο Ψ: φ=38ο 55’ 32,14’’   λ=22ο 56’ 39,57’’

Σημείο Ω: φ=38ο 56’ 41,78’’   λ=22ο 57 41,30’’

 

Γυαλιστερές

(Callista chione)

 

Β

Α.Π.13384/19-7-19

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΪΔΑΡΟΣ

Α.Π.1755/07-11-2013

 

Σημείο Α:  χ=459205.00  ψ=4263208.00

Σημείο Β:  χ=459785.00  ψ=4263033.00

Σημείο Γ:   χ=460605.00  ψ=4262344.00

Σημείο Δ:  χ=460490.00  ψ=4261965.00

Σημείο Ε:  χ=459558.00  ψ=4262432.00

Σημείο Ζ:  χ=458762.00  ψ=4261267.00

Σημείο Η:  χ=458052.00  ψ=4260025.00

Σημείο Θ:  χ=457709.00  ψ=4260174.00

Σημείο Ι:    χ=458746.00  ψ=4262068.00

Σημείο Κ:   χ=458710.00  ψ=4262374.00

 

Γυαλιστερές

(Callista chione)

B

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α.Π. 162931/1895/02-11-2016

Είναι με Λήψη Μέτρων                                                                               ΑΠ:  69597/3998/ 29-03-2019

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΑΔΑ

 

Α.Π. 1755/07-11-2013

 

Σημείο Α:  χ= 482645.00  ψ=4248608.00

Σημείο Β:  χ= 483447.00  ψ=4249613.00

Σημείο Γ:  χ= 484292.00  ψ=4250365.00

Σημείο Δ:  χ= 486331.00  ψ=4250053.00

Σημείο Ε:  χ= 486082.00  ψ=4249470.00

Σημείο Ζ:  χ= 485856.00  ψ=4249740.00

Σημείο Η:  χ= 484901.00  ψ=4249843.00

Σημείο Θ: χ= 484461.00  ψ=4249498.00

Σημείο Ι:   χ= 484602.00  ψ=4249023.00

Σημείο Κ:  χ= 485248.00  ψ=428626.00

Σημείο Λ:  χ= 485490.00  ψ=4247929.00

Σημείο Μ: χ= 484362.00  ψ=4247466.00

Σημείο Ξ: χ= 483072.00  ψ=4247468.00

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

Β

 

 

Α.Π. 175009/2030/02-11-2016

Είναι με Λήψη Μέτρων                                                                                   ΑΠ:   172745/10424/ 31-07-2019

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Περιφερειακή Ενότητα

(Regional Unit)

 

Περιοχή  Παραγωγής

(Production Area)

 

Γεωγραφικά Όρια

(Geographical Boundaries)

Είδη

(Species)

 

Κατηγορία (Classification)

 

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΝΕΡΑΚΙ

 

Α.Π. 2124/12-12-2011

 

 

 a: φ=38°01’ 33.30’’ Β   λ=23°28’   57.13’’ Α

 b: φ=38°01’  16.84’’ Β  λ=23°29’ 01.50’’ Α

 c: φ=38°00’  05.66’’ Β   λ=23°25’  46.87’’Α

 d: φ= 38°00’  17.89’’ Β   λ=23°25’ 39.63’’Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

 

Α

 

Α.Π. 543/05-2-2014

 

Γυαλιστερές

(Callista chione)

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΒΟΥΡΚΑΡΙ-ΔΡΕΠΑΝΟ

 

Α.Π.2124/12-12-2011

 

1. φ=37°59’ 15.72’’ Β   λ=23°24’  45.75’’ Α

2. φ=37°59’  06.97’’ Β   λ=23°24’  49.53’’ Α

3. φ=37°58’  37.07’’ Β   λ=23°24’   25.96’’ Α

4. φ=37°59’  04.40’’ Β   λ=23°24’   22.41’’ Α

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

 

Α

Α.Π. 543/05-2-2014

 

Γυαλιστερές

(Callista chione)

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

 

ΝΗΣΩΝ

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΜΠΑΤΣΙ

Α.Π.1323/24-2-2012

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α.Π.3245/26-6-2018

 

 

 

1.   φ=37°59’ 46.71’’ Β    λ=23°31’ 9.22’’ Α

2.   φ=37°59’ 56.25’’ Β   λ=23°31’ 10.76’’ Α

3.   φ=38°0’ 21.77’’ Β    λ=23°29’ 7.90’’ Α

4.   φ=38°0’ 12.15’’ Β    λ=23°29’ 7.41’’ Α

1α. φ= 37 °59’43.16’’Β   λ=23°27’  59.80’’ Α

1β. φ= 37 °59’ 48.71’’Β  λ=23°27’  49.82’’ Α

 

Μύδια 

(Mytilus galloprovincialis)

                     Α      

Α.Π. 505374/15-07-2020

 

Γυαλιστερές

(Callista chione)

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

 

ΝΗΣΩΝ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

(Ψιλή Άμμος)

 

Α.Π.1323/24-2-2012

 

1.  φ=37°59’  43.16’’ Β   λ=23°27’   59.80’’ Α

2.  φ=37°59’  48.71’’ Β   λ=23°27’   49.82’’ Α

3.  φ=37°59’  2.23’’ Β   λ=23°28’   12.08’’ Α

4.  φ=37°58’  58.52’’ Β   λ=23°27’   20.70’’Α

5.  φ=37°59’  15.92’’ Β   λ=23°26’   32.24’’Α

6.  φ=37°59’  6.41’’ Β   λ=23°26’   31.16’’ Α

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

                     Α      

Α.Π. 505374/15-07-2020

 

Μύδια

(Mytilus galloprovincialis)

Γυαλιστερές

(Callista chione)

Ψευτοκύδωνο

(Chamellea gallina)

Αχινός

(Paracentrotus lividus)

 

ΝΗΣΩΝ

 

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

 

Α.Π. 1323/24-2-2012

 

1.  φ=37°56’  29.72’’ Β   λ=23°28’   48.08’’ Α

2.  φ=37°56’  30.15’’ Β   λ=23°28’   40.37’’ Α

3.  φ=37°55’  35.82’’ Β   λ=23°27’   56.74’’ Α

4.  φ=37°55’  32.52’’ Β   λ=23°26’   53.32’’ Α

5.  φ=37°55’  42.18’’ Β   λ=23°26’   54.80’’ Α

 

Γυαλιστερές (Callista chione)

                     Α      

Α.Π. 505374/15-07-2020

 

Στρείδια

(Pinctada maxima)

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

 

ΝΗΣΩΝ

 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

Α.Π. 1323/24-2-2012

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

    Α.Π. 505374/15.07.2020

 

 

1. φ=37°57’  37.44’’ Β   λ=23°31’   39.37’’ Α

2. φ=37°57’  34.68’’ Β   λ=23°31’   35.97’’ Α

3. φ=37°57’  31.66’’ Β   λ=23°31’   37.85’’ Α

4. φ=37°57’  31.47’’ Β   λ=23°31’   44.57’’ Α

 

Γυαλιστερές

(Callista chione)

                     Β    

Α.Π. 505374/15-07-2020

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

 

ΝΗΣΩΝ

 

ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΕΤΩΠΗΣ

Α.Π. 6431/31-10-2013 

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Α.Π.3245/26-6-2018

 

1.  φ=37°44’  00.00’’ Β   λ=23°22’   50.00’’ Α

2.  φ=37°44’  00.00’’ Β   λ=23°23’   50.00’’ Α

3.  φ=37°43’  50.00’’ Β   λ=23°22’   50.00’’ Α

4.  φ=37°43’  50.00’’ Β   λ=23°23’   50.00’’ Α

 

Γυαλιστερές

(Callista chione)

                     Α      

Α.Π. 505374/15-07-2020

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Περιφερειακή Ενότητα

(Regional Unit)

Περιοχή  Παραγωγής

(Production Area)

Γεωγραφικά Όρια

(Geographical Boundaries)

Είδη

(Species)

Κατηγορία (Classification)

 

ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Α.Π. 6717/22-8-2014

1. φ=39°08’ 12,44’’ Β   λ=26°07’ 56,60’’ Α

2. φ=39°09’ 40,65’’ Β   λ=26°09’ 25,41’’ Α

3. φ=39°11’ 50,37’’ Β   λ=26°11’ 08,38’’ Α

4. φ=39°12’ 08,17’’ Β   λ=26°15’ 52,38’’ Α

5. φ=39°10’ 30,85’’ Β   λ=26°17’ 25,30’’ Α

6. φ=39°08’ 58,21’’ Β   λ=26°15’ 05,01’’ Α

7. φ=39°07’ 58,89’’ Β   λ=26°12’ 29,81’’ Α

8. φ=39°07  02,41’’ Β   λ=26°10’   36,52’’ Α

9. φ=39°05’ 42,40’’ Β   λ=26°08’  43,24’’ Α

10.φ=39°05’ 52,89’’ Β   λ=26°06’  58,96’’Α

 

Χάβαρα       

(Modiolus barbatus)

 

 

Β

 

Α.Π. 197/14-1-2013

 

Κυδώνια

(Venus verrucosa)

 

Καλόγνωμες        

(Arca noa)