« Τροποποίηση Απόφασης για χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2022 » **** « Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** « Επαναπροκήρυξη θέσεων στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας ( ΔΣΕ) » **** « ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Μέτρου 13 έτους 2021 » **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

 

Χάρτης Εγγειοβελτιωτικών Εργων

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν σκοπό την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, την ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, τη μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών και την προστασία του εδάφους. Στόχος των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών και τελικά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα μέσω των αρχών της αειφορικής γεωργίας. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τις αρχές τις δεκαετίας του 1960 έως σήμερα, υλοποιεί εγγειοβελτιωτικά έργα (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα) σε όλα τα στάδιά τους, δηλαδή στο σχεδιασμό, στη μελέτη, στην κατασκευή, στην παρακολούθηση και αξιοποίησή τους.
Στην Ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ δημιουργήθηκε χάρτης με  659 σημεία συνολικά, που δείχνουν όλα τα έργα του Υπουργείου που έχουν καταγραφεί και έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα, και εντοπίζουν κατασκευασμένα φράγματα και λιμνοδεξαμενές εφόσον αυτά είναι ορατά, ενώ για τα κατασκευασμένα αρδευτικά έργα έχουν τοποθετηθεί τα αντίστοιχα σημεία, στις κοινότητες που έχουν έδρα οι ΤΟΕΒ ή (τα πιο πρόσφατα) στις πραγματικές τους θέσεις. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις που τα έργα αφορούν σε παραπάνω από μία κοινότητες ή δήμους έχουν τοποθετηθεί τα σημεία, ανάμεσα στις αναφερόμενες περιοχές. Όπου υπάρχει * σε κάποιο πεδίο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες γι’ αυτό.
Ο χάρτης θα ενημερώνεται διαρκώς με την ολοκλήρωση των νέων έργων, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό έργων μπορεί να μην έχει καταγραφεί.

 

Έυρεση ενός έργου κοντά σας

Options
Ακτίνα
Category (optional)
Tags (optional)

Search to locate places near you.
No Results.

 

Οδηγίες για την αναζήτηση

  • Για την καλύτερη περιήγηση σας  στο χάρτη, συνδεθείτε με :

      ή   Firefox για υπολογιστές 

Η αναζήτηση στο χάρτη μπορεί να γίνει με ένα ή με συνδυασμό των παρακάτω κριτηρίων:

Τοποθεσία: εμφανίζει τα έργα τα οποία βρίσκονται στην τοποθεσία που επιλέξατε και σε απόσταση αυτή που εμφανίζεται στο κριτήριο Ακτίνα

Ακτίνα: Μπορείτε να την αυξομοιώσετε και να επετύχετε περισσότερα ή λιγότερα αποτελέσματα γύρω από την τοποθεσία που έχετε επιλέξει.

Ονομασία: Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας με λέξεις που υπάρχουν στον Τίτλο του Εργου. Δοκιμάστε με τις λέξεις ΦΡΑΓΜΑ ή ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ

Τα παραπάνω κριτήρια ενεργοποιούνται πατώντας το κουμπί <<Αναζήτηση>>

Κατηγορία: Επίσης δίνεται η δυνατότητα να "φιλτράρετε" τα έργα που εμφανίζονται στο χάρτη με βάση την Περιφερειακή Ενότητα

rantevou

rantevou

rantevou


                 br 

 


AMR 1

 

forologikos odigos agroton 1

 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: