Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021 11:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
243709(10426)08-09-2021 8.807 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 22/10/2021 ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.