Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 12:18
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
181587/9806/21-11-2018 1.394  Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 11/01/2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.