Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 12:20
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
181540/9798/21-11-2018  6.000 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 11/01/2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.