Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 13:45
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό  Χρήση
63443/2909/11-04-2019 8.883  Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/05/2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.