Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 12:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό Χρήση
269665/10414/01-10-2021 15.158,54 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/11/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ.