Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 12:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό Χρήση
272869/10512/05-10-2021 39.288,03 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/11/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 11:15 π.μ.