Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 12:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό Χρήση
280300/10845/12-10-2021 39.236,13 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/11/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 13:00 μ.μ.