Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 16:11
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
359043(4615)/06-06-2019 5.323  Γεωργική εκτός θερμοκηπίου
Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/07/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.