Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 00:00

 

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για εμπορία σπόρων σποράς, για τη διενέργεια δοκιμών ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας και την εμπορία σπόρων σποράς ποικιλιών κηπευτικών ειδών που βρίσκονται υπό εγγραφή στον εθνικό κατάλογο της χώρας μας ή άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Θα χρειαστεί να: