Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016 21:42

Τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Εξετάσεων Πιστοποιητικού ΟΧΓΦ ορίζουν τμήματα και ημερομηνίες εξέτασης για να διενεργούνται οι ΓΡΑΠΤΕΣ εξετάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που χορηγούνται.