Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016 21:52

Τα εμβόλια κατά του καταρροϊκού πυρετού που διατίθενται στη χώρα μας, είναι υποχρεωτικό να καταγράφονται ηλεκτρονικά κατά την πώλησή/διάθεσή τους στους κτηνοτρόφους , ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα, να διευκολύνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας του εμβολιασμού από τις Κτηνιατρικές Αρχές.

Διεύθυνση Υγείας των Ζώων