Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016 23:53

 Βάση Δεδομένων Σήμανσης & Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους

pets buttonΜέσω αυτής της ψηφιακής υπηρεσίας:
Α. 
Διενεργείται η πιστοποίηση των κτηνιάτρων που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να γίνουν χρήστες της εν λόγω εφαρμογής.(ΥΑ 1697/74031 ΦΕΚ Β΄ 1544/22-07-2015)
Β. Πραγματοποιείται η καταγραφή των ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες), που φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση, καθώς και των ιδιοκτητών τους. (N. 4039/2012-ΦΕΚ A15 όπως ισχύει).                               
Γ. Εφαρμογή Συστήματος Σήμανσης & Καταγραφής Ζώων Σύντροφιάς (FAQ's)

Πληροφορίες:  τηλ. 1540 | email:info@minagric.gr