Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016 11:39

Στόχος της εφαρμογής είναι με απλές και γρήγορες διαδικασίες να γίνονται οι απαιτούμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι των στοιχείων που καταχωρούν στην εφαρμογή οι εισαγωγικές επιχειρήσεις ζώων και κρεάτων.