Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016 11:46

Γίνεται από τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με χρήση ειδικών κωδικών κατά την πώληση των προϊόντων. Καταγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος που πωλείται και χορηγείται στον αγοραστή αντίγραφο του εντύπου πώλησης.