Τετάρτη, 01 Σεπτεμβρίου 2021 10:20

 

 

Ψηφιακή Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για τη Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών κάθε έτους, για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των Μετακινήσεων» (ΦΕΚ 1576/Β/24-04-2020), για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας» (ΦΕΚ 1622/Β/28-04-2020), καθώς και για το «Πρόγραμμα των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους» (ΦΕΚ 3546/Β/27-08-2020).

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ
Ημερ. Δήλωσης από 1/9/2021 έως και 20/10/2021

ΔΡΑΣΗ 3.1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΩΝ»
Ημερ. Αίτησης από 1/8/2021 έως και 10/2/2022

ΔΡΑΣΗ 3.2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ»
Φθινοπωρινή-Χειμερινή Περίοδος
Ημερ. Δήλωσης από 1/8/2021 έως και 10/9/2021
Εαρινή-Θερινή Περίοδος
Ημερ. Δήλωσης από 1/1/2022 έως και 10/2/2022

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ημερ. Αίτησης από 1/9/2021 έως και 20/10/2021