Πέμπτη, 09 Ιουλιου 2020 09:07

Αίτηση απόσταξης οίνου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδημία covid-19 θέτει σε ισχύ το πρόγραμμα στήριξης «Απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης» σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ) 2021/95.

Η αίτηση κατατίθεται ψηφιακά, μέσω των Ψηφιακών Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ, το αργότερο μέχρι την 29η Ιουλίου 2021.

ΚΥΑ αριθμ. 1903/194939/22-7-2021 (Β΄ 3275) Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ) 2021/95»

Οι οινοπαραγωγοί που επιθυμούν να διαθέσουν, προς απόσταξη, ποσότητα οίνου παραγωγής τους που βρίσκεται σε δεξαμενές, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης.

Πριν υποβληθεί η αίτηση, θα πρέπει να δηλωθούν τα συνολικά αποθέματα οίνου στην ψηφιακή υπηρεσία "Δήλωση παραγωγής / αποθεμάτων / επεξεργασίας - εμπορίας οίνου".

Για την αίτηση, θα χρειαστείτε τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τα παρακάτω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

Στη συνέχεια, θα γίνει ο σχετικός διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.