Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 13:10

 

 

Η υποβολή δήλωσης συγκομιδής αγροτικών προϊόντων από 14/01/2021 και μετά εμπίπτει στις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης συγκομιδής σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 15 της αριθμ. 2454/235823/20-09-2019 (Β΄ 3645) υπουργικής απόφασης.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων συγκομιδής : 

Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν εκπονηθεί από τους υπαλλήλους της ΔΑΟΚ Π.Ε. Κιλκίς:

  • Ιωαννίδης Βασίλης,  Γεωπόνος
  • Παμπουκίδου Νένα,  Γεωπόνος
  • Σιάλδας Τρύφωνας,  Γεωπόνος