Αιτήσεις Εισαγωγής, Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Α΄ Υλών

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων λειτουργεί Ψηφιακή Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α΄ και τύπου Β΄ :

1. Εισαγωγή Λιπάσματος Ε.Κ. από Τρίτες Χώρες
2. Εισαγωγή Λιπάσματος Νέου Τύπου από Τρίτες Χώρες
3. Ενδοκοινοτική Απόκτηση Λιπασμάτων ΕΚ
4. Ενδοκοινοτική Απόκτηση Λιπάσματος Νέου Τύπου
5. Εγχώρια Παραγωγή Λιπασμάτων ΕΚ
6. Εγχώρια Παραγωγή Λιπασμάτων Νέου Τύπου
7. Εισαγωγή Α΄ Ύλης
8. Ενδoκοινοτική απόκτηση Α΄ Ύλης

Παράλληλα τηρούνται στατιστικά δεδομένα Εισαγωγών από τρίτες χώρες και Λιπασμάτων που αποκτώνται από την Ε.Ε., καθώς και Α’ υλών για την παραγωγή των Λιπασμάτων σε συνεργασία μεταξύ των Επιχειρήσεων, των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και των Τελωνείων της χώρας.

 Οδηγίες Χρήσης της Ψηφιακής Υπηρεσίας Λιπασμάτων και Α' Υλών

 • All
 • Για την Επιχείρηση
 • Για τον Έμπορο
 • Για τον Αγρότη
 • Για τον Αλιέα
 • Για τον Γεωπόνο
 • Για τον Γεωργό
 • Για τον Κτηνίατρο
 • Για τον Κτηνοτρόφο
 • Για τον Μελισσοκόμο
 • Για τον Παραγωγό
 • Για τον Πολίτη
 • Για τον Συνεταιρισμό
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες Γεωργικών Φαρμάκων
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες Ψεκαστικών Μηχανημάτων
 • Default
 • Title
load more hold SHIFT key to load all load all

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: