Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 11:34

 

Ψηφιακή υπηρεσία για τα Πιστοποιητικά Εξαγωγής Αγροτικών ΠροΪόντων

Μέσα από την ψηφιακή αυτή υπηρεσία, οι εξαγωγείς προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζώντων ζώων μπορείτε να ζητήσετε προκοινοποίηση της εξαγωγής σας.

Την αίτησή σας θα ελέγξει κτηνίατρος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στην οποία ανήκετε και το πιστοποιητικό εξαγωγής θα το παραλάβετε από τη ΔΑΟΚ της περιοχής όπου έχουν έδρα οι εγκαταστάσεις σας.

Σημειώστε πως για κάθε προϊόν / είδος ζώου και χώρα απαιτείται διαφορετικό υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με τη διακρατική συμφωνία που ισχύει κάθε φορά.

Για την πρόσβασή σας στην ψηφιακή υπηρεσία, θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.