Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016 00:03

Η εφαρμογή αυτή αφορά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λήψη, ή ανανέωση, ή επέκταση άδειας μεταφορέα ζώντων ζώων. 

Μετά την έγκριση της αίτησης, παρακαλούνται οι αιτούντες να επικοινωνούν με την κτηνιατρική αρχή της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας τους, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης της άδειας.