Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016 11:29

Ψηφιακή Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έκδοσης αδειών εμπορίας νέων τύπων λιπασμάτων και  ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας αυτών από τις εταιρίες. Προβλέπεται η τήρηση του εμπορικού απορρήτου. Η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά την υποβολή της έγγραφης αίτησης με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.