Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 13:49

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ψηφιακή υπηρεσία «Αίτησης ένταξης στο Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων» παρέχει τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης από τον έμπορο προκειμένου να ελεγχθεί από την αρμόδια τοπική Κτηνιατρική αρχή, να εγκριθεί και να ενταχθεί στο Μητρώο.  Όλοι οι έμποροι ζώντων βοοειδών, χοίρων, αιγών και προβάτων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των Π.Δ. 308/2000 και 242/2005 (ενωσιακό εμπόριο) πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο ηλεκτρονικά προκειμένου να πάρουν κωδικό αριθμό, βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα ελεγχθεί από τον αρμόδιο κτηνίατρο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στην οποία ανήκει ο έμπορος και, αφού προβεί στους απαραίτητους ελέγχους, θα εκδώσει τη σχετική άδεια με τον μοναδικό αριθμό αδείας για κάθε εγκεκριμένο έμπορο. Η άδεια αυτή ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.