Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016 11:04

Ψηφιακή υπηρεσία για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.