Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 12:57

 

 

1) Η υποβολή δήλωσης παραγωγής οίνου από 16/01/2021 έως και 5/02/2021 είναι εκπρόθεσμη και εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 10 της αριθμ. 2453/235850/20-09-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3673).
2) Η υποβολή δήλωσης παραγωγής οίνου από τις 6/02/2021 εμπίπτει στις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης παραγωγής σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 10 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Η ψηφιακή υπηρεσία «Δήλωση Παραγωγής Οίνου, Επεξεργασίας ή Εμπορίας και Αποθεμάτων» εξυπηρετεί:

 

 

Για να εμφανίζονται σωστά οι φόρμες στην οθόνη του υπολογιστή σας, πατήστε στο σχήμα που δείχνει το κόκκινο βελάκι

 psifiaki paragogi oinou