Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 02:04

Ενημέρωση από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας

Εργαλείο απεικόνισης στοιχείων EFSA/ECDC για τη Μικροβιακή Αντοχή (2017).

Αφορά στην πρόσφατη έκδοση της Αναφοράς / 2017 της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων για τη Μικροβιακή Αντοχή των Salmonella, E. Coli and Campylobacter (άνθρωπος, ζώα, τρόφιμα) και ειδικότερα σε ένα έξυπνο διαδραστικό εργαλείο απεικόνισης των σχετικών δεδομένων AMR στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών - Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας