Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020 15:10
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η μικροβιακή αντοχή είναι η αντοχή που αναπτύσσουν οι μικροοργανισμοί στις αντιμικροβιακές ουσίες, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ή και καθόλου ευαίσθητοι σε αυτές. Τα ανθεκτικά μικρόβια που δημιουργούνται δεν καταστρέφονται από τα αντιβιοτικά όπως συμβαίνει, με τους ευαίσθητους μικροοργανισμούς, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται ελεύθερα και να είναι αυτά που τελικά επιβιώνουν και μεταφέρουν την αντοχή στις επόμενες γενιές μικροβίων, με αποτέλεσμα να επικρατούν και να αναπτύσσονται στον οργανισμό ανθρώπων και ζώων.

Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη διαχρονική απειλή για τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή της Παν-Αντοχής η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην είναι σε θέση να θεραπεύσει λοιμώξεις από κοινά βακτήρια.

Η ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής αποτελεί επομένως, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορά στην ιατρική, κτηνιατρική, γεωργία/κτηνοτροφία και το περιβάλλον. Η συνεργασία όλων αποτελεί σύγχρονη αναγκαιότητα για την ολιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Ιδιαίτερα, για τη χώρα μας η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής αποτελεί προτεραιότητα δημόσιας υγείας και μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Υγειονομικό μας Σύστημα.

Πρωταρχικός στόχος είναι ο άμεσος περιορισμός της κατανάλωσης των αντιμικροβιακών ουσιών σε ανθρώπους και ζώα με στοχευμένες δράσεις και πολιτικές στο πλαίσιο της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας.

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός διατομεακού εθνικού στρατηγικού σχεδίου δράσης με στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών, την απουσία καταλοίπων αντιβιοτικών στα τρόφιμα, την παρακολούθηση των τάσεων της αντοχής και της χρήσης αντιβιοτικών, αλλά και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας.

Ηγετικό ρόλο στην όλη προσπάθεια έχουν οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς για την χάραξη και εφαρμογή της ενδεδειγμένης πολιτικής που εμπλέκονται στη δημόσια υγεία, την κτηνιατρική, γεωργία/κτηνοτροφία και περιβάλλον.

Πρόκληση για όλους αποτελεί η εξεύρεση τρόπων για μια ολιστική, διατομεακή και πολύπλευρη προσέγγιση σε αυτό το συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα.

 Δ/νση Προστασίας των Ζώων,Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών