Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 11:53

Σήμερα λειτουργούν οι παρακάτω ΣΕΚ:

Οι παραπάνω ΣΕΚ παρέχουν στους σπουδαστές τους, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους, βεβαίωση ή πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη και εκδοροσφαγέα στοιχείο απαραίτητο προκειμένου να μπορούν να απασχοληθούν σε κρεοπωλείο, εργαστήριο κρεάτων ή σφαγείο.

Δ/νση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης