Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 13:00
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου

 

 

Α/Α

 

ΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 Ανεβατό  ΠΟΠ 313060/14.01.94 (ΦΕΚ 24/18.01.94
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
2 Γαλοτύρι  ΠΟΠ 313031/11.01.94 (ΦΕΚ 8/11.01.94
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
3 Γραβιέρα Αγράφων ΠΟΠ 313045/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94
313045/14.01.94 (ΦΕΚ 101 Β΄/16.02.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
4 Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ 313047/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
5 Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ Προδιαγραφές
313071/18.01.94(ΦΕΚ 23/18.01.94)
318849/21.08.08(ΦΕΚ 1725/28.08.08)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
6 Καλαθάκι Λήμνου ΠΟΠ 313044/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
7 Κασέρι ΠΟΠ 313027/11.01.94 (ΦΕΚ 8/11.01.94)
379116/19.07.2000 (ΦΕΚ 949 Β'/31.07.2000)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L174/2000
8 Κατίκι Δομοκού ΠΟΠ 313048/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
9 Κεφαλογραβιέρα  ΠΟΠ 313032/11.01.94 (ΦΕΚ 8/11.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
10 Κοπανιστή ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C186/2012
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L129/2013
11 Λαδοτύρι Μυτιλήνης  ΠΟΠ 313058/17.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε L148/1996
12 Μανούρι ΠΟΠ 313028/11.01.94 (ΦΕΚ 8/11.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
13 Μετσοβόνε ΠΟΠ 313070/18.01.94 (ΦΕΚ 23/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
14 Μπάτζος ΠΟΠ 313057/17.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
313057/17.01.94 (ΦΕΚ 101 Β'/16.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
15 Ξυνομυζήθρα Κρήτης ΠΟΠ 313051/14.01.94 (ΦΕΚ 18/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
16 Πηχτόγαλο Χανίων  ΠΟΠ 313062/17.01.94 (ΦΕΚ 24/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
17 Σαν Μιχάλη ΠΟΠ 313069/18.01.94 (ΦΕΚ 23/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
18 Φέτα ΠΟΠ 313025/11.01.94 (ΦΕΚ 8/11.01.1994)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L277/2002
19 Σφέλα  ΠΟΠ 313056/17.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
20 Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού ΠΟΠ 313063/17.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
21 Ξύγαλο Σητείας ή Ξίγαλο Σητείας ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C312/2010
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L200/2011
22 Κρασοτύρι Κω/ Τυρί της Πόσιας ΠΓΕ Προδιαγραφές 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L332/23.12.2019
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C283/21.08.2019
23 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΝΑΞΟΥ 
ARSENIKO NAXOU
ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L15/20.01.2020
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C271/13.08.2019

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας