Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 12:40

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για την εμφάνιση του αλευρώδη Aleurocanthus spiniferus  (10.11.16)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επιβλαβής οργανισμός Ξυλέλλα Φαστιντίοσα (XYLELLA FASTIDIOSA)  (20.04.15)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών Γεωργικών Φαρμάκων (30.03.15)
Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (25.04.14)
Οδηγίες στους επαγγελματίες χρήστες για την αναγνώριση των νομίμων γεωργικών φαρμάκων  (25.04.14) 
Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αμπέλου (28.03.14)  

 Αναρτήσεις Προηγούμενων Ετών