Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 15:10
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΝΗΣΩΝ

Δυτική Αττική (West Attica)


  1. Μικροβιολογικός ΄Ελεγχος (Microbiological Testing) (Αρχείο Αποφάσεων 2020)(Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2015)(Αρχείο Αποφάσεων 2014 
  2. Θαλάσσιες Βιοτοξίνες (Marine Biotoxins) - Δυνητικά Τοξικό Φυτοπλαγκτό (Presence of Toxin-Producing Plankton) (Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2015) - (Αρχείο Αποφάσεων 2014) -  (Αρχείο Αποφάσεων 2013)
  3. Χημικές Προσμείξεις (Chemical Contaminants)
  4. Έλλειψη δείγματος ή μη επαρκής δειγματοληψία (Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2016)

Νήσων (Islands)


  1. Θαλάσσιες Βιοτοξίνες (Marine Biotoxins) - Δυνητικά Τοξικό Φυτοπλαγκτό (Presence of Toxin-Producing Plankton) (Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2015) - (Αρχείο Αποφάσεων 2014) -  (Αρχείο Αποφάσεων 2013) 
  2. Χημικές Προσμείξεις (Chemical Contaminants) (Αρχείο Αποφάσεων 2018)

Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας