Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 14:05
ΕΥΒΟΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ευβοια (Evoia)


  1. Μικροβιολογικός Έλεγχος (Microbiological Testing) (Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2015) - (Αρχείο Αποφάσεων 2014)
  2. Θαλάσσιες Βιοτοξίνες (Marine Biotoxins) - Δυνητικά Τοξικό Φυτοπλαγκτό (Presence of Toxin-Producing Plankton) (Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2015) - (Αρχείο Αποφάσεων 2014) 
  3. Χημικές Προσμείξεις (Chemical Contaminants) 
  4. Έλλειψη δείγματος ή μη επαρκής δειγματοληψία (Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2016)

Φθιώτιδα (Fthiotida)

  1. Μικροβιολογικός Έλεγχος (Microbiological Testing) (Αρχείο Αποφάσεων 2020) - (Αρχείο Αποφάσεων 2019) - (Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2017) - (Αρχείο Αποφάσεων 2015) - (Αρχείο Αποφάσεων 2014)
  2. Θαλάσσιες Βιοτοξίνες (Marine Biotoxins) - Δυνητικά Τοξικό Φυτοπλαγκτό (Presence of Toxin-Producing Plankton) (Αρχείο Απιφάσεων 2020) - (Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2015)(Αρχείο Αποφάσεων 2014) -  (Αρχείο Αποφάσεων 2013)
  3. Χημικές Προσμείξεις (Chemical Contaminants)
  4. Έλλειψη δείγματος ή μη επαρκής δειγματοληψία (Αρχείο Αποφάσεων 2019) - (Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2015) - (Αρχείο Αποφάσεων 2014)

 Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας