Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014 14:15

 

  • ΚΥΑ 1731/78262/17.06.2014  "Έγκριση συμπληρωματικού προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου, το έτος 2014"
  • ΚΥΑ 432/20486(ΦΕΚ Β΄345/14.02.2014)  Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων καιενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2014"
  • ΚΥΑ 741/29.03.2013 "Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου, το έτος 2013"