Μέρος του ζωικού γενετικού υλικού της Χώρας αποτελούν τα εγγεγραμμένα και πιστοποιημένα ζώα καθαρών φυλών αγροτικών ζώων. Το εν λόγω ζωικό υλικό καταγράφεται και πιστοποιείται και μέσω των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων και διάσωσης-διατήρησης ζώων σπάνιων φυλών.

Τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης αποτελούν βασικό εργαλείο ,τόσο για την βελτίωση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, όσο και για την ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 το Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων εφαρμόζει την Δράση 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία» 

 • Πίνακας Συνεταιρισμών - Φορέων που διαθέτουν ζώα αναπαραγωγής αυτοχθόνων φυλών αιγοπροβάτων
 • ΚΥΑ 685/6089 (ΦΕΚ Β' 1050/04.06.15):  2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 324132/08−09−2008 (Β΄1900) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.
 • ΚΥΑ 297684 (ΦΕΚ Β΄1177/17.06.09): 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324132/8.9.2008 (ΦΕΚ 1900/17.9.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.
 • ΚΥΑ 324132 (ΦΕΚ Β΄1900/17.09.08): Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.»για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.
 • ΥΑ  340641 (ΦΕΚ Β΄2386/24.11.08): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, βάσει του πίνακα 5 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ.324132/8.9.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1900/17.9.2008).

 

Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων 
& Συστημάτων Εκτροφής Ζώων

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: