« Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «ΥΑ σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς αυγών και την υποχρεωτική ηλεκτρονική διασύνδεση στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ» **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

   

                                                       «Η ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ» Φραγκίσκος Μ. Πλυτάς

koynelia

Το υλικό που ακολουθεί, αποτελεί το κύριο μέρος του βιβλίου «Η ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ» του Φραγκίσκου Μ. Πλυτά που διατέλεσε προϊστάμενος της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων αυτής του τότε Υπουργείου Γεωργίας. Το εν λόγω βιβλίο εκδόθηκε από τη Γεν. Δ/ση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας το 1993. Δεδομένου του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την έκδοση του μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές σε διάφορα θέματα που αναφέρονται σε αυτό. Όπως:
      α) στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των κουνελιών λόγω βελτίωσης του χρησιμοποιούμενου αναπαραγωγικού υλικού
       β) στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό (χρήση υδροπάνελ για τον δροσισμό)
       γ) στις χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές στη διατροφή των κουνελιών (απαγόρευση χρήσης ζωοτροφών ζωικής προέλευσης)
       δ) στις εφαρμοζόμενες τεχνικές π.χ. κατά τη θανάτωση των ζώων
       ε) στις προτεινόμενες θεραπείες κ.α.
Κατά συνέπεια ενδέχεται κάποια από τα στοιχεία που αναφέρονται να μην ανταποκρίνονται πλέον στη σημερινή πραγματικότητα. Παρόλο αυτά κρίνεται ότι οι γενικές αρχές που αφορούν σε θέματα εκτροφής, υγιεινής, ασθενειών και διαχείρισης κονικλοτροφικών επιχειρήσεων παραμένουν σε ισχύ.  

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: