Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 12:36

Η Μικροβιακή Αντοχή (ΜΑ) συνιστά παγκόσμια ανησυχία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής στα ζώα και τον άνθρωπο.
Το 2015, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) εξέδωσε ένα Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τη Μικροβιακή Αντοχή. Το σχέδιο αυτό, που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), απαιτεί την προσέγγιση «Μία Υγεία».

  1. OIE-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ_AMR_ενημ. φυλλάδιο
  2. OIE-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ_AMR_γράφημα

Δ/νση Προστασίας των Ζώων,Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών