Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων, ΑΠΧ

Οδηγίες για εισαγωγή ελληνικών υπότιτλων για την παρακολούθηση του βίντεο:

Βήματα

1.Πηγαίνετε κάτω δεξιά στην προβολή του βίντεο και επιλέγεται τις 'ρυθμίσεις'.
2.Έπειτα 'ρυθμίσεις' και 'Αυτόματη Μετάφραση'.
3.Τέλος τσεκάρετε τα 'ελληνικά'

Η προβολή του βίντεο γίνεται τώρα με ελληνικούς υπότιτλους

Αφθώδης Πυρετός, FMD
Κλασική Πανώλη των Χοίρων
 • ΥΑ 1235/209445/(ΦΕΚ Β'3911/24.08.2021): Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης των χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των χοίρων (ΦΝΧ) για το έτος 2021.new icon
 • ΥΑ 409/49334/(ΦΕΚ Β'581/24.02.2020): Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης των χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των χοίρων (ΦΝΧ) για το έτος 2020.
 • ΥΑ 288/20077/(ΦΕΚ Β'339/08.02.2019): Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης των χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των χοίρων (ΦΝΧ) για το έτος 2019.
 • ΥΑ 15/1113/(ΦΕΚ Β΄ 87/23.01.2018): Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης των χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των χοίρων (ΦΝΧ) για το έτος 2018.
 • ΥΑ 259/10562(ΦΕΚ Β΄ 449/16.02.2017)Πρόγραμμα Επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης των Χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ) για το έτος 2017.
 • ΥΑ 351/12784/29.01.2016: Πρόγραμμα Επιτήρησης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ) για το έτος 2016 (ΦΕΚ 380 Β’/18.02.2016).
 • ΥΑ 7462/165508/30.12.2014Πρόγραμμα  Επιτήρησης της  Κλασικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ)  και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ)  (ΦΕΚ 138  Β΄/22.01.2015).
 • ΥΑ 4759/150963/05.12.2013: Πρόγραμμα  Ελέγχου και Εκρίζωσης Κλασικής Πανώλους και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων για το έτος 2014 (ΦΕΚ 3162 Β΄/12.12.2013).
 • ΠΔ 39/2005 (ΦΕΚ Α' 57/04.03.2005)Μέτρα για την καταπολέμηση της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 133/1992 (Α' 66).
 • Σχέδιο επείγουσας παρέμβασης για την καταπολέμηση της Κλασικής Πανώλης των Χοίρων (ΚΠΧ)
 • Οδηγία 2001/89 ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 για τα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων.

Δ/νση Υγείας των Ζώων

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: