Τρίτη, 16 Ιουλιου 2019 11:00

 

Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων, ΑΠΧ

Οδηγίες για εισαγωγή ελληνικών υπότιτλων για την παρακολούθηση του βίντεο:

Βήματα

1.Πηγαίνετε κάτω δεξιά στην προβολή του βίντεο και επιλέγεται τις 'ρυθμίσεις'.
2.Έπειτα 'ρυθμίσεις' και 'Αυτόματη Μετάφραση'.
3.Τέλος τσεκάρετε τα 'ελληνικά'

Η προβολή του βίντεο γίνεται τώρα με ελληνικούς υπότιτλους

Αφθώδης Πυρετός, FMD
Κλασική Πανώλη των Χοίρων

Δ/νση Υγείας των Ζώων