Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» **** «ΚΥΑ 1593_166597 ΦΕΚ Β2894/05.07.19 ΑΔΕΣΠΟΤΑ(ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜ_ΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)» **** «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.1» **** «Ανακοίνωση που αφορά στη 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.09» **** « Απόφαση 1264/158482/28-06-2019 Ένταξης των αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1» **** «Χορήγηση τελικής παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α» **** «Παράταση υποβολής των αιτήσεων πληρωμής για το Πρόγραμμα των επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής μέχρι την 15η Ιουλίου 2019» **** «Αιτήσεις για κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για δημόσια διαβούλευση» **** ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» -ΕΝΑΡΞΗ 10/12/2018 **** ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ XYLLELA FASTIDIOSA **** Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
 • Καν.(ΕΚ) 999/2001 (22.05.2001) για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ενοποιημένο κείμενο).
  • Καν. (ΕΕ) 893/2017(24.05.2017) για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των παραρτημάτων X, XIV και XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τις διατάξεις για τη μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη.
 • ΚΥΑ 275751(20.08.2004) Μέτρα εφαρμογής Κανονισμού (ΕΚ) αρθ. 1234/2003 τροποποίηση των παραρτημάτων Ι .ΙV  και ΧΙ  του κανονισμού 999/2001 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1326/2001 όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές.
 • ΚΥΑ 290710(07.06.2007) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 275751/2004 (ΦΕΚ 1276/Β΄/20.8.2004) απόφασης «περί μέτρων εφαρμογής τουΚανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1234/2003 της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, IV, καιXI του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 999/2001 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τουΚανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1326/2001 της Επιτροπής όσον αφορά στις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές».
 • Εγκύκλιος 313545(06.08.2007) Εφαρμογής της ΚΥΑ αριθ. 290710/2007(ΦΕΚ 909/η.Β΄/7.6.2007) η οποία ηροποποιεί την ΚΥΑ αριθ. 275751/2004.     

Δ/νση  Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών

 

pepragmena2018 8

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας