« Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «ΥΑ σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς αυγών και την υποχρεωτική ηλεκτρονική διασύνδεση στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ» **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
Παραγωγική μορφή λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων για τα Βιοκτόνα Προϊόντα

Σας γνωρίζουμε ότι από την 20-11-2014 έχει τεθεί σε εφαρμογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών «e-Παράβολο» η ηλεκτρονική καταβολή των παραβόλων που αφορούν τα Βιοκτόνα προϊόντα μέσω της παρακάτω σύνδεσης

https://www.gsis.gr/e-paravolo

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόσουν την ανωτέρω διαδικασία για την έκδοση των παραβόλων που τους αφορούν.

Οι όροι και η διαδικασία είσπραξης – επιστροφής παραβόλου, για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου καθορίζονται στην ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ τ.Β’ 1675/2013) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1150/15-5-2014 (ΦΕΚ. 1357/Β/2014).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, επισυνάπτονται :

α) Λίστα με τα παράβολα των Βιοκτόνων προϊόντων (μεταβατική περίοδος)  και

β) Λίστα με τα παράβολα των Βιοκτόνων προϊόντων (Κανονισμός 528/2012), όπως παρουσιάζονται στην εφαρμογή «e – Παράβολο».

Πληροφορίες : Ε. Θραψανάκη, Λ. Καρτερολιώτη
Τηλέφωνο : 210 928 7249/7255
Fax : 210 921 2090
Email : syg097@minagric.grsyg080@minagric.gr

Συν.: Σχετικό Έγγραφο του Τμήματος Δ' της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: