Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 14:40

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Επιστημονικές Ομάδες Κατάρτισης Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 
Καλλιέργειες
Σημείο επικοινωνίας για σχόλια- παρατηρήσεις

Δρ. Ζούνος Αθανάσιος, email: azounos@minagric.gr 
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος, email: aalexopoulos@minagric.gr

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής