Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2016 08:48

Κανονισμοί - Οδηγίες - Αποφάσεις - Εγκύκλιοι 

για Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης που περιέχουν ή αποτελούνται ή προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)

Δ/νση Μεταποίησης & Ποιοτικού Έλέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής