Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017 10:00
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  (ΚΑΝ 320/2006)
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε και ολοκληρώθηκε

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής