Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 14:00

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Διαδικασία 'Εκδοσης Άδειας Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων