Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 15:40

Σχετικές Πληροφορίες

Λίστες επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής