Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 12:00
Μια ακόμα ευκαιρία προώθησης των αγροτικών προϊόντων μέσω της Οικοτεχνίας.
Τρόφιμα Οικοτεχνικής παρασκευής, τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση,μικρής κλίμακας Αγροτικών προϊόντων από τον επαγγελματία αγρότη.

oikotexnia 1

Δ/νση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων