«Τροποποίηση της Απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022: Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1264/158482/28-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 » **** «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1183/143626/14-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2 » **** «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
 1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. 3148/18-11-2022 του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023 12:00
2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. 3148/18-11-2022 του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 12:02
Απόφαση για την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2, ΜΕΤΡΟΥ 3.4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 14:10
Απόφαση υπ΄αριθμ. 229/02.02.2023 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμ

Γεωργία

Διεθνής Τιμή Βάμβακος

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 13:45
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Τιμή Βάμβακος  08.02.202

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαϊας

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 11:34
Χρήσιμες Πληροφορίες Αμπέλι (08.02.2023) Επιβλαβείς

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 13:30
Χρήσιμες Πληροφορίες Πυρηνόκαρπα (02.02.2023) Μηλοειδή (02.0

Βιολογική Γεωργία

Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 16:00
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙ

Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 14:00
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Υ

Εισροές Εγκεκριμένες για Χρήση στη Βιολογική Γεωργία

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 11:20
Α) Σκευάσματα που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς Β)  Λιπάσματα-Β

Πληροφορίες

Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου Εντομολογίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου Χανίων, για τη βελτίωση της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια των «Συγκριτικών Πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016» – Παρουσίαση της μεθόδου”.

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Κτηνοτροφία

Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 09:23
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Κατάλογος των εγκεκριμένων

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 09:22
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 09:20
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023 10:10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Σαλμονέλλωση στις Όρνιθες

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 13:30
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις ινδό

Αν. Μακεδονία & Θράκη (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 11:35
ΚΑΒΑΛΑ ΕΒΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗ Καβάλα (Kavala) Απόφαση κατηγορι

Φυτοπροστασία

Οδηγίες για τις Εγκρίσεις

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 11:39
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (11.01.2023) Επιστολή 2860/82838: Διαδικασία γ

Νομοθεσία-Ανακοινώσεις Φυτοπροστασίας

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023 14:00
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο

Εναρμονισμένοι Δείκτες Κινδύνου 2011 – 2020

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022 12:10
Πληροφορίες για τους Εναρμονισμένους Δείκτες Κινδύνου Εναρμον

Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α.

Δευτέρα, 04 Ιουλιου 2022 15:20
Κατάλογος με τις Αναγνωρισμένες Πειραματικές Μονάδες (04.07.2022)

kap7diavouleusi

Logo_original.png

Δράσεις_Ταμείου_Ανάκαμψης_και_Ανθεκτικότητας.png

Δράσεις_Ταμείου_Ανάκαμψης_και_Ανθεκτικότητας.png

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

rantevou


rantevou


atipidiavouleusifinal5

 1. Δελτία Τύπου
 2. Εκδηλώσεις

rantevou

kap7diavouleusi

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

food waste banner 2

logo kathimerinotita

kodikas deontologias hr s


                 br 

 


AMR 1

 

forologikos odigos agroton 1

 

foto typos100417 1

foto typos100417 1

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: