«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης ) έως τις 30 Ιουνίου 2023 καθώς με τη συνημμένη απόφαση πήρε παράταση» **** «Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων υλοποίησης παρεμβάσεων στήριξης του τομέα της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης Υποβολής Μεταβιβάσεων αφορά στη 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.09» **** «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την υλοποίηση της Δράσης "Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων" του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος του Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027» **** «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: - υποέργο 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Της Ετήσιας Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
 1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 09:30
Ένταξη πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο» - Δημόσιες επενδύσεις

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023 15:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 5: «Αποκατ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2, ΜΕΤΡΟΥ 3.4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 14:10
Απόφαση υπ΄αριθμ. 229/02.02.2023 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμ

Γεωργία

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 13:30
Αμπέλι (06.06.2023) Πατάτα (06.06.2023) Ελιά (02.06.2023) Μηλιά-Αχλαδι

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 11:45
Χρήσιμες Πληροφορίες   Εσπεριδοειδή (06.06.2023)  Μηλιά-

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 10:30
Χρήσιμες Πληροφορίες Ελιά (06.06.2023) Ευδεμίδα Αμπελιού (0

Βιολογική Γεωργία

Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 10:55
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙ

Εισροές Εγκεκριμένες για Χρήση στη Βιολογική Γεωργία

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 14:20
Α) Σκευάσματα που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς Β)  Λιπάσματα-Β

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023 10:42
Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής Η Ευρωπαϊκή Επιτρ

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Αφθώδης Πυρετός, FMD
Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών, PPR
Ευλογιά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΙΑΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Βρουκέλλωση
Καταρροϊκός Πυρετός

       ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • ΥΑ 519/102535(ΦΕΚ Β΄2500/18.04.2023): Πρόγραμμα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου 2023.
 • ΥΑ 1171/217566(ΦΕΚ Β΄4102/01.08.2022): Πρόγραμμα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου 2022.
 • ΥΑ 1000/156052(ΦΕΚ Β΄2644/18.06.2021): Πρόγραμμα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου 2021.
 • ΥΑ 494/52485(ΦΕΚ Β΄635/27.02.2020): Πρόγραμμα επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.
 • Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου για το έτος 2019 (ΦΕΚ Β'348/11.02.2019) 
 • Διόρθωση σφάλματος της Υπουργικής Απόφασης Προγράμματος Επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου (ΦΕΚ Β΄1265 /10.04.2018)
 • Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου (ΦΕΚ Β' 732/02.03.2018)
 • Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου για το έτος 2017 (ΦΕΚ Β΄235/01.02.2017)
 • ΥΑ 272/10958/26.01.16: Πρόγραμμα επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (ΦΕΚ 265, τεύχος Β’, 11-02-2016)
 • Υ.Α.  28/3266/14.01.15Πρόγραμμα Επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου (ΦΕΚ Β΄176/23.01.15) (02.02.15)
 • Υ.Α. 4803/153138/10.12.13Πρόγραμμα Επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου (ΦΕΚ Β΄3256/20.12.13) (03.02.14)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ ) αριθ. 1266/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26 Οκτωβρίου 2007 σχετικά με κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καταπολέμηση, την παρακολούθηση και την επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις ορισμένων ζώων ευπαθών ειδών
 • Π.Δ υπ. αριθ. 119 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 33/2003. "Μέτρα για την καταπολέμηση και την εξάλειψη του  καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου"

 

 

Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια

Δ/νση Υγείας των Ζώων

Κτηνοτροφία

Νομοθεσία Βοοειδών

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 13:05
ΥΑ 246/15325/19.05.2023(ΦΕΚ Β'3477/24.05.023) «Λεπτομέρειες εφαρμογής της παρέμβ

Πιστοποιητικά Εξαγωγών

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 12:30
  Υποδείγματα Πιστοποιητικών (Model of Health Certificates for export to th

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 08:28
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 08:27
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Κατάλογος των εγκεκριμένων

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 08:26
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Στερεά Ελλάδα-Εύβοια (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 13:00
ΕΥΒΟΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Φυτοπροστασία

Νέα Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 13:40
Π.Δ. 37/2021(ΦΕΚ Α' 94/10.06.2021): «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανο

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 00:00
1. Νομοθεσία Καν. 396/2005 και Τροποποιήσεις Ανώτατα Όρια Υπ

Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 09:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες

Τρίτη, 02 Μαΐου 2023 13:47
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την φυτοϋγειον

kap7diavouleusi

Logo_original.png

Δράσεις_Ταμείου_Ανάκαμψης_και_Ανθεκτικότητας.png

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

FROST 020323 1

rantevou


rantevou


atipidiavouleusifinal5

 1. Δελτία Τύπου
 2. Εκδηλώσεις

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

kodikas deontologias hr s


minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: