Ανακοίνωση για την υποβολή τροποποιήσεων-μεταβιβάσεων για το έτος 2019 για τη δράση 10.1.04 **** Διαγωνισμός Αγροτικός Συνεταιρισμός Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας «NESPAR» **** Διαγωνισμός Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης **** Διαγωνισμός Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ) Ανώνυμη Εταιρία-ΠΕΣ **** 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» **** Ανακοινώσεις για την Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» **** «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αδειών διατήρησης και εγκατάστασης κτην/κων εγκ/σεων μέχρι τις 30.6.2019» **** «Διαγωνισμός ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» **** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 13 ΓΙΑ ΤΟ 2018 **** «Αιτήσεις για κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για δημόσια διαβούλευση» **** ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» -ΕΝΑΡΞΗ 10/12/2018 **** Πρόσκληση - συμμετοχή σε επιχειρηματική αντιπροσωπεία συνοδεία του Επιτρόπου Hogan -DUBAI 16-19 Φεβρουαρίου 2019 **** Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2018-2019 (14.09.18) **** ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ XYLLELA FASTIDIOSA **** Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
 1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

ΥΑ 160/09.01.2019 (ΦΕΚ 18/Β’/2019) που αφορά στον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 15:17
ΥΑ 160/09.01.2019 (ΦΕΚ 18/Β’/2019) που αφορά στον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργι

2η Τροποποίηση της αρ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων 10.1.01, 10.1.02, 10.1.03 και 10.1.04 του μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 15:13
2η Τροποποίηση της αρ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

2η Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Καινοτομία στην Αλιεία»

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 11:10
2η Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Καινοτομία στην Αλιεία». (17.01.19) 1η Τροποποί

1η Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες»

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 10:00
1η Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυ

Γεωργία

Διεθνής Τιμή Βάμβακος

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 00:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Ισχύουσα Νομοθεσία για τα Εσπεριδοειδή

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 09:34
Υπουργική Απόφαση 4440/171872 (ΦΕΚ Β'5851/28.12.2018) « Έγκριση συμμετοχής με

Βιολογική Γεωργία

Στατιστικά Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής & Ζωϊκής Προέλευσης

Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 00:00
ΕΤΟΣ 2016 Κατηγορίες Eπιχειρηματιών Μεταποίηση Ζωϊκή Παραγωγή Φ

Πολλαπλασιαστικό Υλικό στη Βιολογική Γεωργία

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 13:39
Βάση Δεδομένων με τους Βιολογικούς Σπόρους Σποράς Υποβολή 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

           Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας με θέμα την εφαρμογή της Οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, κήρυξε  ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Κουτσούκος στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Η διεθνής αυτή συνάντηση εμπειρογνωμόνων για θέματα ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης, διοργανώθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Opera Research Center .

Κατά την ομιλία του ο κ. Κουτσούκος τόνισε :  

«Επί σειρά ετών επεκράτησε στην Ε.Ε.  και στη χώρα μας η γεωργία των ποσοτήτων. Ο στόχος της  ήταν η αύξηση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων με κάθε τρόπο και κυρίως μέσω της υπερβολικής χρήσης των εισροών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξάντληση των εδαφών, τη νιτροποίηση των υδάτων, την παραγωγή προϊόντων επισφαλών  για τον καταναλωτή, κίνδυνο για την υγεία του αγρότη χρήστη και την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Το παραγωγικό αυτό μοντέλο στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα έχει πλέον ξεπεραστεί καθώς ο αγροτικός τομέας γίνεται πλέον αγροδιατροφικός και κυριαρχούν τα κριτήρια της ποιότητας και ασφάλειας της υγείας του καταναλωτή και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέχρι πρόσφατα, ο βαθμός χρήσης των φυτοφαρμάκων  στη γεωργία αποτελούσε για ορισμένους βασικό δείκτη μέτρησης της καινοτομίας. Όσο πιο πολλά φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιεργούμενο στρέμμα χρησιμοποιούσε ένας αγρότης, τόσο πιο καινοτόμος εθεωρείτο.

Τα δεδομένα αυτά έχουν πλέον αλλάξει. Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων παραπέμπει συνειρμικά σε αρνητικές συνέπειες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού προϊόντος στην αγορά. 

Αυτά τα νέα δεδομένα επιδρούν πλέον και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υλοποίησης πολιτικών. Αν μέχρι πρόσφατα η χρήση των φυτοφαρμάκων κατεγράφετο στους δείκτες ανάπτυξης της Γεωργίας, σήμερα κατατάσσεται στους δείκτες των επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον .

Αν μέχρι πρόσφατα τον πρώτο λόγο για τη χρήση αυτή είχαν οι Υπουργοί Γεωργίας και οι αντίστοιχες υπηρεσίες, σήμερα τις συνδιαμορφώνουν ο Επίτροπος Προστασίας του Καταναλωτή, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, οι αντίστοιχοι Υπουργοί κλπ.

Αυτή ήταν η πρώτη παράμετρος που επέδρασε στον τρόπο που λήφθηκαν οι αποφάσεις του νέου ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου στην Ευρώπη,  αλλά και η αιτία των πολυετών καθυστερήσεων και αναβολών.

Μια δεύτερη παράμετρος  ήταν οι αντιπαραθέσεις και διαφορετικές αφετηρίες των άμεσα ενδιαφερομένων. Έχουμε πλέον ένα μωσαϊκό αντιλήψεων των αγροτών (που συχνά διαφέρουν από χώρα σε χώρα), εταιριών παραγωγής (5-6 εκ των οποίων ελέγχουν την πλειοψηφία των σκευασμάτων), διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων, έχουμε μια πλειάδα μη κυβερνητικών οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος, του καταναλωτή κλπ. 

Καλούμαστε συνεπώς ως συντεταγμένη Πολιτεία να συγκεράσουμε αφενός την ανάγκη της ορθολογικής προστασίας των φυτών, ειδικά σε περιόδους κλιματικών αλλαγών και αφετέρου τις ανησυχίες της κοινωνίας για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, για προστασία του περιβάλλοντος.

Καλούμαστε επίσης να δράσουμε συνειδητοποιώντας  και κάτι ακόμη: Ότι η ΚΑΠ δεν είναι περιβαλλοντική πολιτική. Είναι πολιτική ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου, με σαφείς περιβαλλοντικές πτυχές και δεσμεύσεις.

Οι δεσμεύσεις αυτές, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η χρήση χημικών εισροών ή και άλλες, πιο σύνθετες πλέον, παράμετροι, όπως το οικολογικό αποτύπωμα ενός προϊόντος, χρησιμοποιούνται συστηματικά ως μέσα προώθησης και κατάκτησης αγορών, προσθέτουν αξία στην παραγωγή, προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητά της.

Ως πολιτικοί υπεύθυνοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουμε θέσει έναν κεντρικό στόχο: να καταστούν τα προϊόντα μας, να εμπεδωθούν στην συνείδηση του καταναλωτή, ως προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας και γεύσης, υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας. Το μοντέλο αυτό ταιριάζει απόλυτα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα.

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η διαμόρφωση μίας Γεωργίας που καταναλώνει λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό.

Είναι δυνατή η επίτευξη αυτού του στόχου;

Μπορούμε να περιορίσουμε τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων χωρίς να διαταραχθούν παραγωγικές ισορροπίες και πρακτικές, τη στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα παρουσιάζει μία μέση εικόνα σε ζητήματα υπολλειμματικότητας ή χρήσης φυτοφαρμάκων σε σύγκριση με άλλες χώρες- μέλη;

Ισχύουν σε τελική ανάλυση όλες εκείνες οι αιτιάσεις που προέβαλαν κάποιοι αγροτικοί φορείς και εταιρίες προϊόντων φυτοπροστασίας κατά την θέσπιση του νέου Κανονιστικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Εμείς απαντάμε πως μπορούμε να περιορίσουμε, να  εξορθολογίσουμε τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων χωρίς να υπονομευθεί η ανταγωνιστική προοπτική της Γεωργίας.

Θυμάμαι τα συμπεράσματα μιας έρευνας για τους παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό χρήσης φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με την οποία το 20% των ψεκασμών διενεργούνταν για προληπτικούς λόγους, για αντιμετώπιση κινδύνων που ίσως προκύψουν. Αν αυτή είναι η εικόνα σε μία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, πολύ φοβούμαι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι σαφώς χειρότερη. Η γνωστή πολυφαρμακία που μας χαρακτηρίζει ως λαό, μετατρέπεται συχνά σε αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία για την αποτροπή ενός επερχόμενου κινδύνου

Η στοχευμένη – αναγκαία χρήση, ο εξορθολογισμός, η διαφάνεια, η ελεγκτική αποτελεσματικότητα, είναι κάποιες από τις αρχές που διέπουν το νέο  νομοθετικό πλαίσιο που καταθέτουμε σύντομα στη Βουλή.

Για παράδειγμα, προτείνουμε εκτός των άλλων την υποχρεωτική ηλεκτρονική σύνδεση όλων των καταστημάτων λιανικής με μια κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία θα καταγράφονται άμεσα οι πωλήσεις φυτοφαρμάκων, τα αίτια χορήγησης, τα στοιχεία του επαγγελματία χρήστη, τα παραστατικά πώλησης κλπ.

Προτείνουμε προς ψήφιση ένα σαφή διαχωρισμό της αρμόδιας αρχής που αξιολογεί τον κίνδυνο και της αρχής που χορηγεί την άδεια και διαχειρίζεται τον κίνδυνο.

Προτείνουμε επίσης μέτρα που συμβάλλουν στην διαφάνεια της αγοράς και την εξυγίανσή της, γιατί σε πολλές περιπτώσεις η φυτοπροστασία επιβαρύνει ιδιαίτερα και αδικαιολόγητα το κόστος παραγωγής.

Βασικό εργαλείο υλοποίησης των παραπάνω, βασικό εργαλείο υλοποίησης του εξορθολογισμού και της βιώσιμης χρήσης φυτοφαρμάκων, είναι βέβαια το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που απασχολεί τη σημερινή μας συνάντηση.

Η προσέγγισή μας για την κατάρτισή του στηρίζεται σε δύο αρχές.

Πρώτον, θα εξαντλήσουμε το διάλογο με κάθε ενδιαφερόμενο. Η διαβούλευση που θα λάβει χώρα για την προετοιμασία του θα είναι ουσίας και φιλοδοξούμε ότι θα υπερβεί τα όσα προβλέπει και η Οδηγία 2003/35.

Δεύτερον, θα στηριχθούμε στα επιστημονικά πορίσματα της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιτόπιας έρευνας πεδίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εμπειρία του προγράμματος Life+Ecopest του Μπενάκειου που έχει ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθεί στο μέλλον αν το πρόγραμμα συνεχισθεί, θα είναι καταλυτική.

Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και σας διαβεβαιώνω ότι τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα αποτελέσουν βάση στην οποία θα στηριχθεί το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το οποίο αμέσως μετά  την ψήφιση του Νομοσχεδίου από τη Βουλή θα συγκροτήσουμε Επιτροπή για τη κατάρτισή του».

 

Κτηνοτροφία

Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 11:00
Εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων(Ap

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 00:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 00:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Νομοθεσία Βοσκοτόπων

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 13:00
ΥΑ 915/69142/15.05.18 (ΦΕΚ 1812Β’): «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών,

Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 11:10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Αν. Μακεδονία & Θράκη (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 13:00
  ΚΑΒΑΛΑ ΕΒΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗ  

Φυτοπροστασία

Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2019 12:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Γ. Εθνικός Κατάλογος Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 10:00
Εθνικός Κατάλογος Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακ

Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 00:00
Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων Καταγραφή χρήσης φυτ

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 09:10
1. Νομοθεσία Καν. 396/2005 και Τροποποιήσεις Πίνακας Τροποποι

kap7diavouleusi

pligentesnew

atipidiavouleusifinal5

 1. Ομιλίες
 2. Συνεντεύξεις
 3. Εκδηλώσεις
 1. Προτεινόμενα
 2. Πρόσφατα Βίντεο
 • ΠΑΑ 2014-2020 | ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • Η ζωή της Μέλισσας| Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Πρόγραμμα Προώθησης Πιστοποιημένων Σπόρων | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Mediterranean Diet | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Τηλεοπτικό σποτ σε συνεργασία ΥΠΑΑΤ και ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

foto typos100417 1

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

food waste banner 2

logo kathimerinotita

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας