1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

2η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» (10.10.18)

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 14:00
2η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5217/20-6-2018 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 15:47
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5217/20-6-2018 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

2η Τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Υγεία και Ασφάλεια» και «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 12:38
2η Τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με

Γεωργία

Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 12:30
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Καν (ΕΕ) αριθ. 2017/892 της Επιτροπή

Διεθνής Τιμή Βάμβακος

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 09:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Βάμβακος 2018

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 11:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Βιολογική Γεωργία

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Πέμπτη, 19 Ιουλιου 2018 12:00
Τροποποίηση και ανάκληση ενταγμένων πράξεων της αριθμ. 1453/59595/31-05

Στατιστικά Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής & Ζωϊκής Προέλευσης

Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 00:00
ΕΤΟΣ 2016 Κατηγορίες Eπιχειρηματιών Μεταποίηση Ζωϊκή Παραγωγή Φ

Πολλαπλασιαστικό Υλικό στη Βιολογική Γεωργία

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 13:39
Βάση Δεδομένων με τους Βιολογικούς Σπόρους Σποράς Υποβολή 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

           Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας με θέμα την εφαρμογή της Οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, κήρυξε  ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Κουτσούκος στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Η διεθνής αυτή συνάντηση εμπειρογνωμόνων για θέματα ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης, διοργανώθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Opera Research Center .

Κατά την ομιλία του ο κ. Κουτσούκος τόνισε :  

«Επί σειρά ετών επεκράτησε στην Ε.Ε.  και στη χώρα μας η γεωργία των ποσοτήτων. Ο στόχος της  ήταν η αύξηση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων με κάθε τρόπο και κυρίως μέσω της υπερβολικής χρήσης των εισροών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξάντληση των εδαφών, τη νιτροποίηση των υδάτων, την παραγωγή προϊόντων επισφαλών  για τον καταναλωτή, κίνδυνο για την υγεία του αγρότη χρήστη και την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Το παραγωγικό αυτό μοντέλο στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα έχει πλέον ξεπεραστεί καθώς ο αγροτικός τομέας γίνεται πλέον αγροδιατροφικός και κυριαρχούν τα κριτήρια της ποιότητας και ασφάλειας της υγείας του καταναλωτή και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέχρι πρόσφατα, ο βαθμός χρήσης των φυτοφαρμάκων  στη γεωργία αποτελούσε για ορισμένους βασικό δείκτη μέτρησης της καινοτομίας. Όσο πιο πολλά φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιεργούμενο στρέμμα χρησιμοποιούσε ένας αγρότης, τόσο πιο καινοτόμος εθεωρείτο.

Τα δεδομένα αυτά έχουν πλέον αλλάξει. Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων παραπέμπει συνειρμικά σε αρνητικές συνέπειες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού προϊόντος στην αγορά. 

Αυτά τα νέα δεδομένα επιδρούν πλέον και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υλοποίησης πολιτικών. Αν μέχρι πρόσφατα η χρήση των φυτοφαρμάκων κατεγράφετο στους δείκτες ανάπτυξης της Γεωργίας, σήμερα κατατάσσεται στους δείκτες των επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον .

Αν μέχρι πρόσφατα τον πρώτο λόγο για τη χρήση αυτή είχαν οι Υπουργοί Γεωργίας και οι αντίστοιχες υπηρεσίες, σήμερα τις συνδιαμορφώνουν ο Επίτροπος Προστασίας του Καταναλωτή, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, οι αντίστοιχοι Υπουργοί κλπ.

Αυτή ήταν η πρώτη παράμετρος που επέδρασε στον τρόπο που λήφθηκαν οι αποφάσεις του νέου ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου στην Ευρώπη,  αλλά και η αιτία των πολυετών καθυστερήσεων και αναβολών.

Μια δεύτερη παράμετρος  ήταν οι αντιπαραθέσεις και διαφορετικές αφετηρίες των άμεσα ενδιαφερομένων. Έχουμε πλέον ένα μωσαϊκό αντιλήψεων των αγροτών (που συχνά διαφέρουν από χώρα σε χώρα), εταιριών παραγωγής (5-6 εκ των οποίων ελέγχουν την πλειοψηφία των σκευασμάτων), διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων, έχουμε μια πλειάδα μη κυβερνητικών οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος, του καταναλωτή κλπ. 

Καλούμαστε συνεπώς ως συντεταγμένη Πολιτεία να συγκεράσουμε αφενός την ανάγκη της ορθολογικής προστασίας των φυτών, ειδικά σε περιόδους κλιματικών αλλαγών και αφετέρου τις ανησυχίες της κοινωνίας για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, για προστασία του περιβάλλοντος.

Καλούμαστε επίσης να δράσουμε συνειδητοποιώντας  και κάτι ακόμη: Ότι η ΚΑΠ δεν είναι περιβαλλοντική πολιτική. Είναι πολιτική ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου, με σαφείς περιβαλλοντικές πτυχές και δεσμεύσεις.

Οι δεσμεύσεις αυτές, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η χρήση χημικών εισροών ή και άλλες, πιο σύνθετες πλέον, παράμετροι, όπως το οικολογικό αποτύπωμα ενός προϊόντος, χρησιμοποιούνται συστηματικά ως μέσα προώθησης και κατάκτησης αγορών, προσθέτουν αξία στην παραγωγή, προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητά της.

Ως πολιτικοί υπεύθυνοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουμε θέσει έναν κεντρικό στόχο: να καταστούν τα προϊόντα μας, να εμπεδωθούν στην συνείδηση του καταναλωτή, ως προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας και γεύσης, υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας. Το μοντέλο αυτό ταιριάζει απόλυτα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα.

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η διαμόρφωση μίας Γεωργίας που καταναλώνει λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό.

Είναι δυνατή η επίτευξη αυτού του στόχου;

Μπορούμε να περιορίσουμε τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων χωρίς να διαταραχθούν παραγωγικές ισορροπίες και πρακτικές, τη στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα παρουσιάζει μία μέση εικόνα σε ζητήματα υπολλειμματικότητας ή χρήσης φυτοφαρμάκων σε σύγκριση με άλλες χώρες- μέλη;

Ισχύουν σε τελική ανάλυση όλες εκείνες οι αιτιάσεις που προέβαλαν κάποιοι αγροτικοί φορείς και εταιρίες προϊόντων φυτοπροστασίας κατά την θέσπιση του νέου Κανονιστικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Εμείς απαντάμε πως μπορούμε να περιορίσουμε, να  εξορθολογίσουμε τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων χωρίς να υπονομευθεί η ανταγωνιστική προοπτική της Γεωργίας.

Θυμάμαι τα συμπεράσματα μιας έρευνας για τους παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό χρήσης φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με την οποία το 20% των ψεκασμών διενεργούνταν για προληπτικούς λόγους, για αντιμετώπιση κινδύνων που ίσως προκύψουν. Αν αυτή είναι η εικόνα σε μία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, πολύ φοβούμαι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι σαφώς χειρότερη. Η γνωστή πολυφαρμακία που μας χαρακτηρίζει ως λαό, μετατρέπεται συχνά σε αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία για την αποτροπή ενός επερχόμενου κινδύνου

Η στοχευμένη – αναγκαία χρήση, ο εξορθολογισμός, η διαφάνεια, η ελεγκτική αποτελεσματικότητα, είναι κάποιες από τις αρχές που διέπουν το νέο  νομοθετικό πλαίσιο που καταθέτουμε σύντομα στη Βουλή.

Για παράδειγμα, προτείνουμε εκτός των άλλων την υποχρεωτική ηλεκτρονική σύνδεση όλων των καταστημάτων λιανικής με μια κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία θα καταγράφονται άμεσα οι πωλήσεις φυτοφαρμάκων, τα αίτια χορήγησης, τα στοιχεία του επαγγελματία χρήστη, τα παραστατικά πώλησης κλπ.

Προτείνουμε προς ψήφιση ένα σαφή διαχωρισμό της αρμόδιας αρχής που αξιολογεί τον κίνδυνο και της αρχής που χορηγεί την άδεια και διαχειρίζεται τον κίνδυνο.

Προτείνουμε επίσης μέτρα που συμβάλλουν στην διαφάνεια της αγοράς και την εξυγίανσή της, γιατί σε πολλές περιπτώσεις η φυτοπροστασία επιβαρύνει ιδιαίτερα και αδικαιολόγητα το κόστος παραγωγής.

Βασικό εργαλείο υλοποίησης των παραπάνω, βασικό εργαλείο υλοποίησης του εξορθολογισμού και της βιώσιμης χρήσης φυτοφαρμάκων, είναι βέβαια το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που απασχολεί τη σημερινή μας συνάντηση.

Η προσέγγισή μας για την κατάρτισή του στηρίζεται σε δύο αρχές.

Πρώτον, θα εξαντλήσουμε το διάλογο με κάθε ενδιαφερόμενο. Η διαβούλευση που θα λάβει χώρα για την προετοιμασία του θα είναι ουσίας και φιλοδοξούμε ότι θα υπερβεί τα όσα προβλέπει και η Οδηγία 2003/35.

Δεύτερον, θα στηριχθούμε στα επιστημονικά πορίσματα της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιτόπιας έρευνας πεδίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εμπειρία του προγράμματος Life+Ecopest του Μπενάκειου που έχει ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθεί στο μέλλον αν το πρόγραμμα συνεχισθεί, θα είναι καταλυτική.

Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και σας διαβεβαιώνω ότι τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα αποτελέσουν βάση στην οποία θα στηριχθεί το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το οποίο αμέσως μετά  την ψήφιση του Νομοσχεδίου από τη Βουλή θα συγκροτήσουμε Επιτροπή για τη κατάρτισή του».

 

Κτηνοτροφία

Πιστοποιητικά εξαγωγών

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 11:00
Υποδείγματα Πιστοποιητικών (Model of Health Certificates for export to third countries)

Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 10:00
Εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων(Ap

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων & Χοίρων

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 07:10
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 07:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Πρόγραμμα Βελτίωσης Συνθηκών Παραγωγής & Εμπορίας Προϊόντων Μελισσοκομίας

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 09:00
Αποφάσεις προγράμματος για το έτος 2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ασθένειες Χοίρων

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 14:10
Συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Νοσημάτων (23.07.18)   Αφρικανι

Φυτοπροστασία

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 08:10
1. Νομοθεσία Καν. 396/2005 και Τροποποιήσεις Πίνακας Τροποποι

Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 14:00
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Έκθεση επίσημων ελέγχων στα φυτ

Νομοθεσία-Ανακοινώσεις Φυτοπροστασίας

Παρασκευή, 20 Ιουλιου 2018 12:00
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο

Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α.

Δευτέρα, 16 Ιουλιου 2018 10:00
Κατάλογος με τις Αναγνωρισμένες Πειραματικές Μονάδες (16.07.18)

kap7diavouleusi

pligentesnew

atipidiavouleusifinal5

 1. Ομιλίες
 2. Συνεντεύξεις
 3. Εκδηλώσεις
 1. Προτεινόμενα
 2. Πρόσφατα Βίντεο
 • ΠΑΑ 2014-2020 | ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • Η ζωή της Μέλισσας| Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Πρόγραμμα Προώθησης Πιστοποιημένων Σπόρων | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Mediterranean Diet | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Τηλεοπτικό σποτ σε συνεργασία ΥΠΑΑΤ και ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

foto typos100417 1

logo kathimerinotita

food waste banner 2

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας